pm kisan news पी एम किसान 15वा हप्ता 2000 हजार रुपये बँक खात्यात जमा आपले नाव तपासा

pm kisan news

pm kisan news प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजनेची 15 वी तारीख अपेक्षित आहे, ज्याच्या माध्यमातून 2,000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून, शेतकऱ्याला वर्षाला 6,000 रुपये मिळतात, ज्याचे पैसे तीन वेळा तीन तप्प्यांमध्ये जमा केले जातात. इतक्यात्र, हरवलेल्या दोन तप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन 2,000 रुपये जमा होऊन, वर्षाला एकत्र 6,000 रुपये … Read more

Close Help dada